καλῆτε

καλῆτε
καλέω
call
fut ind act 2nd pl (attic doric aeolic)
καλέω
call
pres imperat act 2nd pl (doric aeolic)
καλέω
call
pres subj act 2nd pl
καλέω
call
pres ind act 2nd pl (doric aeolic)
καλέω
call
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”